Välkommen

Vi har en tendens att ta bättre hand om saker och platser som har ett estetiskt värde för oss. Men var hittar vi skönhet? Jag tror att vi alla kan bli bättre på det. Kanske misslyckas vi med att se de värden som finns nästan överallt runt omkring oss många gånger innan vi lyckas. Men så länge vi fokuserar på att bli sämre på att misslyckas finns det hopp.

För mig handlar fotografering om resor. Inte minst de mentala, att låta sig svepas med i kreativitet, förlorad i tid och rum. Rent fysiskt tar fotograferingen mig till vitt skilda platser och miljöer, från avlägsna vildmarker till stora städer. Själva kärnpunkten i mina bilder handlar om varelserna i förhållande till de miljöer de befinner sig i, oavsett om det rör sig om människor eller djur, stad eller natur.

Sidan om mina uppskattade föredrag är nyligen uppdaterad inför 2023. Läs mer här: Föredrag

Nyheter och uppdateringar om föreläsningar, utställningar mm publiceras i min Blog

Läs mer om mina högkvalitativa konstverk här: Fine Art

Mycket nöje!
Mats Grimfoot