Föredrag

Som föredragshållare trivs jag oerhört bra på scen, där jag kan få bra kontakt med min publik. Under nuvarande pandemi måste man hitta en annan lösning, och det går riktigt bra! Lösningen är digitala föredrag via plattformen Zoom, med en kamera hos mig och en i lokalen där ni finns. På det sättet kan vi få till en dialog trots avståndet. Dessutom försvinner de geografiska begränsningarna! Ena dagen kan jag hålla ett föredrag med publik i Ystad, andra dagen med en församling i Kiruna.

Mina föreläsningar innehåller ett stort antal bilder, sammanlänkade av berättelser kryddade med fakta, anekdoter, humor och annat som passar in i respektive föreläsningstema. I huvudsak trivs jag i naturen, men drar mig inte för att besöka städer och blanda in historia, samhällskritik, arkitektur, filosofi, klimatfrågor…

Jag vänder mig till företag, föreningar och egentligen vilka som helst som är intresserade. För närvarande har jag en digital turné på olika äldre-, vård-, trygghets- och demensboenden.

Utbudet av program varierar mellan olika typer av målgrupper. Några exempel på bildföredrag:

Svalbard – svart kol och vita björnar

Nahanni – en tidsresa på vilda vatten

Grönland – en berättelse om livet på marginalen

Läs mer här:

Teknisk guide, digitala bildföredrag med Mats Grimfoot (PDF)

Programutbud 2021 Äldreboenden mm (PDF)